Te huur: Waterzoekers

Wichelroede

Te huur, 2 waterzoekers. Ze zijn duur en omslachtig in het onderhoud, maar ze zijn opvallend grondig!

Vroeger stuurde men waterzoekers op pad met een wichelroede om water te vinden. Dit was een belangrijke taak! Zonder waterleiding waren we aangewezen op waterputten. Waterputten zijn een stuk zinvoller als er ook ècht water in zit… (Neem ik aan tenminste, ik heb het niet geresearched.)

Later kwam er steeds meer apparatuur beschikbaar. Seismologisch, maar ook andere technieken. Nadeel van die technieken is dat het vaak dure spullen betreft en dat ook het bezitten ervan vaak niet toereikend is: Bij deze apparatuur horen vaak pittige opleidingen en hoog geschoolde mensen om het te bedienen. Anders kan je er nog geen kaas van maken! Helemaal sneu…

Gelukkig heb ik twee waterzoekers in de aanbieding. Je hoeft ze niet te bedienen, ze zoeken geheel autonoom! En het onderhoud is omslachtig, maar het is wel ongeschoold werk. In de maatschappij schijnt iedereen dat te kunnen, er is geen sprake van toelatingseisen of dat soort zaken.

Zoals aangegeven zijn ze ook grondig. Wanneer het water gevonden is gaan ze over tot validatie. Er wordt lang en doeltreffend doorgetest of het inderdaad water betreft. Dit wordt niet lichtzinnig afgehandeld: Waar een gemiddeld mens het zou houden bij 1 natte sok en een verdere visuele inspectie, wordt hier echt iedere centimeter bij herhaling gecontroleerd en bevestigd. Ze kunnen samen of onafhankelijk ingezet worden. Maar bij combinatie zijn ze wel het sterkst! Dan fladderen ze alle kanten op en controleren zo veel sneller een groter -hetzij grillig- oppervlak.

Wichelroede plaatje geleend van Skepsis.nl

Adding content to the end of the web.

Next
Previous