Webserver geherorganiseerd

Webserver geherorganiseerd, zodat alles vanuit 1 locatie te bereiken is.

Adding content to the end of the web.

Next