uh

Woord van de dag: Perio, uh, perio...

Wekelijks! 😛 @ Herman Technorati: ((Moeilijk woord))