uh

Woord van de dag: Perio, uh, perio...

Wekelijks! @ Herman Technorati: ((Moeilijk woord))