Beroep afgewezen!

Beroep afgewezen!Een tijd geleden (9 februari 2006) om precies te zijn, had ik hier al laten weten dat ik bekeurd was voor het rijden in een weg waar het verboden voor voertuigen was. Ik heb een uitgebreide brief gestuurd waarin ik hiertegen bezwaar aantekende. Ik heb immers nooit op een verboden stuk gereden. Daarin heb ik uitgelegd dat ik niet gereden heb waar het niet mocht, zelfs niet had kunnen rijden waar het niet mocht en tevens verklaard waarom ik een weg inging die na een tijd verboden zou worden. Namelijk omdat ik niet wist waar ik was en hoopte dat er voor het verboden werd een afslag zou komen. De officier van justitie heeft gereageerd: Omdat ik beken gereden te hebben waar het niet mocht ondanks dat ik aandraag dat ik daar persoonlijke omstandigheden toe had, hebben ze gekozen me niet te horen en mijn beroep af te wijzen! Daar is dus helemaal niets van waar. Ze hebben die hele brief dus niet (goed?) gelezen. Ik beken dat helemaal niet, sterker nog, ik leg uit dat ik het niet gedaan heb en niet had kunnen doen. Echt super geweldig. Kan ik dus weer een brief gaan opstellen en weer bezwaar gaan aantekenen. Met het enige verschil: Dit keer gaat het naar het kantongerecht. Ik heb normaal geen problemen met boetes betalen, ik krijg er genoeg. Maar ik weiger principieel 50€ neer te leggen voor iets dat ik niet gedaan heb! Binnenkort maar eens een keer een rechtbank van binnen gaan bekijken denk ik dan maar… 😨

Adding content to the end of the web.

Next
Previous