Supreme Commander en Civilization

CivilizationAfgelopen weekend was weer eens een ouderwets leuk weekend! Veel van mijn tijd heb ik ditmaal eens geprobeerd te verkwisten. Uiteindelijk minder dan dat ik hoopte, maar toch genoeg om het wel erg naar mijn zin gehad te hebben. Met Andries, Stefan en Herman diverse potjes Supreme Commander gespeeld. Helaas kan je wel merken dat ik de game later had dan hun, maar dat mag wat mij betreft de pret niet drukken. Wat wel een beetje de pret drukte was dat ik het idee had in Supreme Commander een stel screenshots gemaakt te hebben voor op mijn site. Helaas blijkt het een andere knop te zijn zodat ik na mijn lange fotosessie geen enkel plaatje heb…

Zondag middag kwam Cleem langs om het een en ander met zijn mail te fixen en te corrigeren.

Toen hij hier was besloten we ook maar eens een spelletje te spelen. Hij gaf aan dat hij om uiterlijk 17:30 uur naar huis moest. Het spelen werd echter zo leuk en gezellig dat Astrid me om 19:00 uur een msn bericht stuurde of ik wist of Cleem nog kwam 😂.

Zo leuk was het dus!

Nou, met het weekend onder de arm maar weer een drukke werkweek in!

Technorati: ((Supreme Commander)), ((Civilization))

Adding content to the end of the web.

Next
Previous